Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de Tikiti website en diensten ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Tikiti voorziet zich het recht deze voorwaarden aan te passen, indien deze nog van toepassing zijn op u of uw bestellingen via onze website zal u daarvan op de hoogte gebracht worden.

Overtreding van onderstaande voorwaarden kan leiden tot verwijdering van uw account.


Account voorwaarden

De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn account en paswoord. Het bedrijf kan niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade ten gevolge van het niet naleven van deze veiligheidsverplichtingen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud en activeit uitgevoerd onder zijn account.

Gebruik van onze diensten voor illegale praktijken of ter overtreding van enige wetten is verboden.

Je moet jouw volledige naam, email-adres en enig andere informatie opgeven zodoende eventueel gebruik te kunnen maken van de betalende diensten.

Jouw login mag enkel gebruikt worden door één persoon. Een login mag niet gedeeld worden met anderen. Je mag zoveel logins aanmaken voor zoveel personen als gewenst.

Je moet menselijk zijn. Accounts aangemaakt door "bots" of andere geautomatiseerde werkwijzen zijn niet toegestaan.


Aansprakelijkheid

Onder geen beding kan tikiti aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, problemen of indien er zaken zijn die niet aan uw verwachtingen voldoen. Er wordt getracht om problemen of onderbrekingen zo snel mogelijk te verhelpen.

Vragen of opmerkingen betreffen de voorwaarden kunnen verzonden worden naar support@tikiti.be.

Laatst bijgewerkt op 19 april 2021